Vertrouwenspersoon Harmonievereniging Barendrecht

Harmonievereniging Barendrecht streeft ernaar een veilige vereniging te zijn, waar iedereen met plezier bezig is met muziek maken. De vertrouwenspersoon helpt de vereniging bij het geven van een veilige omgeving, heeft een vertrouwelijke functie en is voor iedereen het eerste aanspreekpunt in het geval zich een ongewenste situatie voordoet.
Voorbeelden van ongewenste situaties:
·         Pesten of gepest worden;
·         Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je door een begeleider of mede-orkestlid benaderd en/of aangeraakt wordt, ervaar je als onprettig;
·         Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
·         Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging, het orkest of tijdens de muziekles;
·         Het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof, afkomst of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
·         Iemand heeft je beticht van ontoelaatbaar gedrag.