Opzeg formulier

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk per kwartaal en dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal te geschieden.