Cees Blinde

Vanaf 2001 was Cees Blinde erevoorzitter van Harmonievereniging Barendrecht. De leden van de vereniging hadden hem dit aangeboden vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Hij was vanaf 1974 25 jaar bestuurslid geweest, waarvan 22 jaar als voorzitter. Onder zijn leiding is veel tot stand gekomen, o.a de oprichting van een drumband (later getransformeerd tot de huidige slagwerkgroep Adrumaline). De omschakeling in 1989 van de fanfare- naar een harmonieorkest zijn ook aan zijn onuitputtelijk enthousiasme en doorzettingsvermogen te danken.
Naar aanleiding van het Erevoorzitterschap werd hij door het Gemeentebestuur van Barendrecht benoemd tot Ereburger van Barendrecht. Deze bijzondere onderscheiding werd hem mede toegekend voor het vele werk dat door hem is verricht op sociaal en cultureel vlak in de gemeente. Hij heeft verschillende bestuursfuncties vervuld in verenigingen en instellingen en gaf leiding aan jeugdverenigingen. Voor dit laatste is hij in het verleden benoemd tot erelid van het CJMV. Ook was hij voor de PvdA 8 jaar gemeenteraadslid waarvan enige jaren als fractievoorzitter. In 1996 is hij voor zijn culturele activiteiten, op voordracht van de Culturele Raad, door de Gemeente Barendrecht onderscheiden met de cultuurprijs van Barendrecht..

In 1988 is hij onderscheiden voor zijn maatschappelijke verdiensten en leidinggevende inzet in zijn werkkring met de Koninklijke onderscheiding in goud in de Orde van Oranje Nassau. In 2011 kreeg hij een tweede Koninklijke onderscheiding. Hij werd toen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De muzikale loopbaan van Cees Blinde (geboren op 8 augustus 1930 in Barendrecht) was ook niet onverdienstelijk. Hij speelde vanaf 1940 dwarsfluit in een pijpercorps, waarna hij in 1946 lid werd van de toenmalige “‘Barendrechts Fanfare” waar hij achtereenvolgens althoorn, piston en bugel speelde. Bij de omschakeling van fanfare naar harmonieorkest (“Harmonievereniging Barendrecht”) was hij eerst mellofoon en daarna hoorn gaan spelen. Hij bespeelde de hoorn in 3 orkesten, t.w. in het Harmonieorkest en het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht en bij Seniorenorkest Soreo te Rotterdam. Om gezondheidsredenen is hij in 2008 gestopt bij het Harmonieorkest en in 2010 bij Soreo. Als laatste orkest heeft hij in het Dagorkest gespeeld waar hij in augustus 2011 op 81-jarige leeftijd met spelen is gestopt. Hij was toen 65 jaar lid en 70 jaar muzikant. In 2015 werd hij benoemd tot Barendrechter van het jaar. Ook heeft hij in dat jaar zijn boek “Van Barendrechts Fanfare tot Harmonievereniging Barendrecht” uitgegeven. In 2016 werd hij gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap. Cees verricht voor de vereniging nog steeds diverse hand- en spandiensten en is de vraagbaak voor menig bestuurlijk en inhoudelijk inzicht.

Onze ere voorzitter Cees Blinde heeft een boek geschreven over de geschiedenis van Barendrechts Fanfare en de daaruit voortgekomen Harmonievereniging Barendrecht. Het boek is een mooie aanwinst geworden voor het historisch besef van de vroegere en huidige verenigingsleden.Tijdens het Nieuwjaarsconcert heeft hij dit boek overhandigd aan burgemeester Van Belzen.

Reserveren kan door een mail te sturen naar: jokevanderwaarde@hetnet.nl.  
U ontvangt dan een bericht waar en wanneer het boek is af te halen tegen contante betaling van € 17.50.