Lid worden


Lid worden

Lid worden

Aanmeldprocedure
Bij de Harmonie Vereniging Barendrecht kunt meespelen bij verschillende orkesten en groepen. Daarnaast biedt Harmonie Vereniging Barendrecht ook verschillende play-shops aan (voor kinderen). Hieronder kunt u vinden hoe u zich moet inschrijven voor verschillende onderdelen die de Harmonie Vereniging Barendrecht te bieden heeft, met wat extra informatie m.b.t. de inschrijving.
 
Groepen/Orkesten/koren
Wanneer u mee wil spelen in een van de groepen/orkesten, die binnen de Harmonie Vereniging Barendrecht vallen, heeft u de mogelijkheid om maximaal drie repetities mee te spelen (in goed overleg met de orkestcommissie en de secretaris). Dit is het aantal repetities excl. de keren dat u mee speelt als invaller, op aanvraag van de orkestcommissie of de dirigent van de betreffende groep of orkest. Als u na deze maximaal drie repetities mee wil blijven spelen dient u lid te worden van de vereniging. Het lidmaatschap vangt aan op de 1e dag van de aansluitende maand. Dit kunt u doen bij de volgende link: Inschrijfformulier lidmaatschap
 
Play-shops
Om mee te doen met de play-shops hoeft u /of uw kind geen lid van de vereniging te worden, maar wordt er alleen een bijdrage per serie play-shops gevraagd. Het inschrijfformulier voor de verschillende play-shops kunt u vinden onder de ze link: Inschrijfformulier Play-shop.
 
Prijzen
De prijzen voor de contributie / lesgelden en andere vergoedingen en kosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en kunt u vinden via de volgende link: Bijlage Huishoudelijk Reglement
 
Privacy Policy
Wanneer u zich inschrijft als lid of voor een play-shop die de vereniging aanbied gaat u akkoord met ons privacy beleid welke is te vinden onder de volgende link: Privacy policy Harmonievereniging Barendrecht. Hierin staat benoemd dat wij zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan.
 
Voor extra informatie kunt u altijd mailen naar secretaris@harmoniebarendrecht.nl