• 300 Leden

  Heten u welkom op de website van Harmonievereniging Barendrecht.
 • Voor ieder wat wils

  De vereniging omvat meerdere orkesten en groepen. Van jong tot oud valt er wel wat te vinden.
 • De mooiste concerten

  Al dat repeteren thuis en in Het Trefpunt levert het gehele jaar binnen- en buitenconcerten op.
 • Een geweldige sfeer

  Naast de muzikale prestaties staat de sfeer hoog in het vaandel. Zo is er ieder jaar een kampweekend.

Laatste nieuws

Harmonievereniging Barendrecht maakt toch samen muziek 31-03-2020 ,


In deze bizarre tijden zijn de gezamenlijke activiteiten van Harmonievereniging Barendrecht uiteraard allen stopgezet. Dat geldt voor zowel de optredens als de repetities in het Trefpunt.  Maar dat wil niet zeggen dat de muziek totaal is stopgezet. Vorige week zondag hebben een flink aantal mensen gehoor gegeven aan een oproep om gezamenlijk maar ieder vanuit zijn eigen huis voor het open raam om 18.00 uur  “Ode aan die Freude” te spelen om op deze manier het krachtige wapen dat muziek heet in te zetten tegen het Coronavirus.

Dat muziek niet alleen voor muzikanten belangrijk is maar voor iedereen in de samenleving  wil de vereniging nog eens onderstrepen.

Wij weten dat alle muzikanten in deze weken altijd nog hun instrument hebben om daar vreugde en troost uit te putten en hiervan ook veelvuldig gebruik maken om dit in huiselijke kring te beoefenen. In een flink aantal gezinnen zijn er meerdere mensen muzikaal actief en spelen daardoor veelvuldig met elkaar maar ook de huidige digitale wegen worden veelvuldig gebruikt om toch samen te spelen. Een aantal orkesten hebben via appgroepen deze manier van met elkaar muziek maken ook al in praktijk gebracht. Hierin zien we dat ook de onderlinge banden tussen de leden alleen maar sterker worden. Muziek verbroedert en verzusterd!

Dat er ook wordt gewerkt aan de verbetering van het niveau is in deze tijd van digitalisering geen probleem. Lessen worden op diverse creatieve manieren gegeven waarbij de band met docent en leerling ook blijft bestaan, iets waar de vereniging ook grote waarde aan hecht.

Wij hopen als vereniging  dat we na de crisis onze deuren weer wijd open kunnen zetten en we ook weer nieuwe leden met en zonder ervaring mogen verwelkomen.

Informatie over de vereniging en aanmelding voor na de crisis: secretaris@harmoniebarendrecht.nl of bel of app met  Maria Prooi 06-42412638.

foto