Opleidingen

Leerlingen worden bij de vereniging door gekwalificeerde docenten opgeleid. De leerling dient hiervoor, naast contributie, ook lesgeld bij te dragen. De lessen lopen per schooljaar en worden aan het begin van het seizoen verhoogd met minimaal de indexcij­fers CBS. Opzeggen van de lessen moet schriftelijk bij docent én secretaris met 1 maand opzegtermijn. Examengelden en theorielessen komen eveneens ten laste van de leerling.


Ook kan men deelnemen aan de lessen van de plaatselijke muziekschool. De tarieven stelt de muziekschool vast afhankelijk van de lestijd (er gelden verschillende tarieven, deze zijn niet gekoppeld aan de vereniging). Als men wil stoppen met les bij de muziekschool moet dit ook met een opzegtermijn van 1 maand bij de secretaris én bij de muziekschool worden gemeld.


Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Voor tarieven en contributies
Zie bijlage bij het huishoudelijk reglement.