Onze vereniging

Beschrijving van de Harmonievereniging

Barendrecht

Harmonievereniging Barendrecht is een bruisende vereniging van meer dan 300 leden, met veel verschillende muzikale groepen en orkesten. De vereniging opgericht maart 1921, bestaat 100 jaar.

Eenmaal per jaar is er een Algemene LedenVergadering, deze kiest uit haar midden een bestuur. Het bestuur wordt in haar dagelijkse taken ondersteund door vele vrijwilligers en commissieleden. Zonder hen zou de vereniging niet kunnen bestaan.

Initiatieven vanuit de leden zijn zeer welkom, deze kunnen via de commissies naar voren worden gebracht of rechtstreeks naar het bestuur.

Geschiedenis

Harmonievereniging Barendrecht is in 1921 opgericht als Barendrechts Fanfare. Vanwege een teruglopend ledenaantal heeft de vereniging in 1991 besloten tot omschakeling naar harmoniebezetting. Dit besluit heeft tot groot succes geleid. De vereniging telt per 1 januari 2017 368 leden, waarvan 92  beneden de 18 jaar.

trefpunt

't Trefpunt

In 1994 is de Harmonievereniging Barendrecht verhuisd van de Triangel naar 't Trefpunt. Het gebouw is gevestigd in het centrum van Barendrecht en heeft vroeger gediend als basisschool. Tegenwoordig wordt het als een multifunctioneel gebouw gebruikt door verschillende non-profitorganisaties.

Harmonievereniging Barendrecht gebruikt 't Trefpunt vrijwel dagelijks voor repetities van verschillende groepen en orkesten. Daarnaast worden er ook regelmatig optredens en uitwisselingsconcerten georganiseerd en uitgevoerd in de grote zaal van 't Trefpunt.

Waar staan we voor?

Harmonievereniging Barendrecht wil een vereniging zijn waar leden zich thuis voelen en waar zij gestimuleerd worden om zo goed mogelijk in groepsverband muziek te (leren) maken. Bij Harmonievereniging Barendrecht kan iedere muzikant van jong tot oud en van beginnend tot gevorderd in een van de vele orkesten plaatsnemen. Wie Harmonievereniging Barendrecht kiest als basis voor zijn of haar muzikale amateur carrière krijgt veel zoals vriendschap, voldoening, uitdaging, verbetering, inspiratie.

100jr HARMONIE Penning en oorkonde

Koninklijke erepenning

Op vrijdag 19 maart 2021 heeft Harmonievereniging Barendrecht een Koninklijke Erepenning🎖️ ontvangen, ter ere van haar 100-jarig bestaan. Burgemeester Jan van Belzen reikte de onderscheiding uit.
 
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
 
Burgemeester Van Belzen, ook beschermheer van de vereniging zei in zijn toespraak bij de uitreiking van de erepenning: “Muziek verbindt: jong, oud, arm, rijk en verschillende nationaliteiten. Harmonievereniging Barendrecht heeft zich al die 100 jaren staande gehouden dankzij de inzet van vele liefhebbers en is nog steeds van grote waarde voor Barendrecht.”