Lidmaatschap

Het is voor iedere inwoner van Barendrecht en daarbuiten mogelijk om lid te worden van Harmonievereniging Barendrecht. Men moet wel enige muzikale ambities hebben en beschikken over vrije tijd en doorzettingsvermogen. Een instrument (leren) bespelen vergt tijd en moeite.

De vereniging heeft een muziekopleiding met als doel om zo snel mogelijk mee te kunnen spelen in een van de orkesten en groepen op een flink aantal verschillende niveau's.

Om de contributie zo laag mogelijk te houden worden geldwervende acties gehouden zoals het collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds in mei/juni en in okt/nov de jaarlijkse speculaasactie. Er wordt van leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden verwacht dat ze actief deelnemen aan deze geldwervende acties.

Aanmelden en informatie over lidmaatschap kan via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. De leden betalen contributie (jeugd/volwassenen tarief). Zie bijlage bij het huishoudelijk reglement.

Als het financieel problemen geeft om lid te worden van de vereniging, is er voor inwoners van Barendrecht een beroep op het Sport, Cultuur en Educatiefonds mogelijk bij de gemeente Barendrecht. Verder zijn er ook financiële regelingen bij de vereniging zelf mogelijk.