Lidmaatschap beëindigen

Mocht je om welke reden dan ook het lidmaatschap van de vereniging willen beeindigen neem dan even contact op met de secretaris (06 42412638)

Uitschrijven als lid van de vereniging dient men daarna schriftelijk te bevestigen met het opzeg formulier
en wel één maand voorafgaande aan het einde van het kwartaal. Men blijft contributie verschuldigd tot alle verenigingseigendommen in goede staat zijn ingeleverd bij de daarvoor verantwoordelijke persoon.