Jeugd orkesten

JO

Het JeugdOrkest bestaat uit een aantal jeugdige muzikanten vanaf 14 jaar waarbij alle instrumenten van de harmoniebezetting vertegenwoordigd zijn. t.w. dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, euphonium, trombone en slagwerk.  

IO5

Bij Harmonievereniging Barendrecht is er ook plaats voor jonge muzikanten die nog maar net een instrument bespelen en nog weinig tot geen orkestervaring hebben.  Zij spelen samen in het OpstapOrkest met verschillende blaasinstrumenten. 

LLO

Het LeerlingenOrkest van de vereniging is een orkest voor beginnende jeugdige muzikanten die relatief kort (van ongeveer één- tot twee jaar) les op hun instrument hebben en bij voorkeur AMV opleiding hebben doorlopen en in het OpstapOrkest hebben meegespeeld.