Algemeen

Instrumenten

Alle blaas- en slagwerkinstrumenten kunnen door de vereniging in bruikleen gegeven worden. De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor het verstrekte instrument of attribuut en men is verplicht dit goed te onderhouden. Indien men het in bruikleen gegeven instrument of attribuut voor andere doeleinden dan eigen verenigingsactiviteiten wil gebruiken dan dient men dit met het bestuur te overleggen.
Bespelers van rietinstrumenten kunnen eenmaal per jaar met korting een doosje rieten aanschaffen via de vereniging. (vast merk)
Overige rieten, olie en andere benodigdheden kunnen bij de vereniging worden gekocht. Men dient zelf te zorgen voor een lessenaar en een standaard voor het instrument. (indien voorradig is het te koop bij de vereniging)

Opleiding

De vereniging beschikt over een aantal gekwalificeerde docenten. Leden kunnen individueel of in kleine groepen les krijgen. De lessen zijn gericht op het zo snel mogelijk meespelen in een groep of een orkest. Naast contributie betaalt men ook lesgeld. De lessen lopen per schooljaar en worden aan het begin van het seizoen verhoogd met minimaal de indexcij­fers CBS. Opzeggen van de lessen moet schriftelijk gebeuren bij docent én secretaris met 1 maand opzegtermijn. Examengelden en theorielessen moet men zelf betalen. Ook kan men deelnemen aan de lessen van de plaatselijke muziekschool. De tarieven stelt de muziekschool vast afhankelijk van de lestijd (er gelden verschillende tarieven, deze zijn niet gekoppeld aan de vereniging). Als men wil stoppen met les bij de muziekschool moet dit ook met een opzegtermijn van 1 maand  bij de secretaris van Harmonievereniging Barendrecht én bij de muziekschool worden gemeld.
Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni.   Tarieven van contributie en lesgeld vindt u onder het kopje lid worden.

HarmonieKamp

Ieder jaar organiseren leden van Harmonievereniging Barendrecht een gezellig kamp voor jong (vanaf 13 jaar) en oud.
Elk kamp heeft een eigen thema. Dit thema is terug te zien  in de activiteiten en spellen die georganiseerd worden en in de aankleding van het kamphuis. Zelfs de maaltijden worden op het thema afgestemd.
Gezelligheid en lol maken staan voorop. Een ideaal weekend om je medemuzikanten beter te leren kennen.

Wil je meer informatie over het HarmonieKamp? Stuur dan een mailtje naar kamp@harmoniebarendrecht.nl 

I.v.m. Corona is het nog onzeker of het Harmoniekamp dit jaar kan doorgaan.

Cees Blinde
Erevoorzitter

Vanaf 2001 is Cees Blinde ( 8-8-‘30) Erevoorzitter van Harmonievereniging Barendrecht. De leden van de vereniging hebben hem dit aangeboden vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Hij is vanaf 1974 25 jaar bestuurslid geweest, waarvan 22 jaar als voorzitter. Onder zijn leiding is veel tot stand gekomen, o.a de oprichting van een drumband (later getransformeerd tot de huidige slagwerkgroep Adrumaline). De omschakeling in 1989 van de fanfare- naar een harmonieorkest zijn ook aan zijn onuitputtelijk enthousiasme en doorzettingsvermogen te danken. 

Meer informatie

Maddy van Hengel
Erelid

Maddy van Hengel is erelid geworden vanwege bijzondere verdiensten ten aanzien van de vereniging. Samen met haar zus Tonny speelde ze op Hoorn in het fanfareorkest dat in die periode eigenlijk vooral een mannenwereld was. Maddy heeft de overgang naar Harmonie als actief lid meegemaakt en was ook enkele jaren penningmeester van de vereniging. Vanwege haar gezondheid heeft zij haar Hoorn aan de wilgen moeten hangen en is als rustend lid en later als erelid verbonden gebleven aan de vereniging.